Domaci tonovi za Nokia, Ericsson i Samsung telefone

Nostalgija Video

Domaci DVD filmovi i serije
 Najveci izbor domacih filmova i serija na DVD-u.
 Cene od $14.95 pa na nize, veliki popusti ne vece kolicine!

Satelitski sistemi za USA i Can
Gledajte Pink Extra, TV BN, RTS, BK, HRT, HIC, HNR, TV Mak+ 2.000 stranih kanala!
Besplatna postarina!

Paketi domacih video kaseta
15 video kasete po Vasem izboru samo $99.99, najveci izbor starijih i najnovijih filmova i serija. Popusti na kolicinu!

ENG-S/B/H prevodilac
Elektronski prevodilac sa izgovorom, sa preko 450.000 reci, slengova i fraza, kao i pravnih i medicinskih izraza.

robnakuca.com
 

Izaberite stranu:
|09ABC|DEFGH|IJKL|MN|OPR|ST|UVZ|
Izaberite pocetno slovo pesme koju trazite. Ako zelite ring tones za Ericsson i Siemens, posetite Pinservice ! Ako koristite RTTTL kod, iskopirajte RTTTL u neki text editor (notepad) , i spojite sve u jedan red.

9 Dana   - Zeljko Joksimovic   
3210 Keypresses:
7 8 1 9 * 7 * * 3 9 * 0 8 8 * * 7 8 8 * * 3 * 4 # 5 4 # 5 4 # 5 4 # 3 
9 2 9 0 8 8 * * 6 8 8 * * 2 * 3 4 # 3 4 # 3 4 # 3 2 9 1 9 0 8 8 * * 1 8 2 8 3 9 9 0 8 8 * * 3 8 5 8 4 9 9 # 
Tempo: 160

RTTTL::d=4, o=5, b=160:8b, c6, b, 2e6, 8p, 8b, 8e6, 8f#6, 8g6, 8f#6, 8g6, 8f#6, 8g6, 8f#6, e6, 2d6, 8p, 
8a, 8d6, 8e6, 8f#6, 8e6, 8f#6, 8e6, 8f#6, 8e6, d6, 2c6, 8p, c6, 8d6, 2e6, 8p, e6, 8g6, 2f#6

April u Beogradu   - Zdravko Colic   
3210 Keypresses:
5 8 5 6 7 (hold 2) 9 * 1 8 (hold 2) 9 # 0 8 * * 2 8 # 2 1 5 * * (hold 5) 9 (hold 4) 0 8 4 8 4 5 5 # (hold 1) 9 * 6 8 * * # (hold 2) 9 * 0 8 * * 2 8 1 6 * * # 4 (hold 5) 9 # 5 9 
Tempo: 140

RTTTL:d=4, o=5, b=140:8g, 8g, 8a, 8b, d.6, 8c6, d#.6, 8p, 8d#6, 8d6, 
8c6, 8g, g., f., 8p, 8f, 8f, 8g, 8g#, c.6, 8a#, d.6, 8p, 8d6, 8c6, 8a#, 8f, g#., 2g


Avionu slomicu ti krila   - Riblja Corba   
3210 Keypresses:
2 8 8 * 2 3 9 2 0 * * 2 8 2 4 9 # 6 0 * * 1 8 * 1 1 9 7 * * 5 9 0 * * 2 8 8 2 3 9 2 0 * * 2 8 2 4 9 # 6 0 * * 1 8 * 1 1 9 7 * * 2 9 * 0 * 1 8 8 * * 1 2 9 1 0 * * 1 8 1 3 9 5 0 * * 1 8 * 1 1 9 7 * * 5 9 
Tempo: 125

RTTTL:d=4, o=5, b=125:16d6, 16d6, 8e6, 8d6, 8p, 16d6, 16d6, 8f#6, 8a6, 8p, 16c7, 
16c7, 8c7, 8b6, g6, p, 16d6, 16d6, 8e6, 8d6, 8p, 16d6, 16d6, 8f#6, 8a6, 8p, 16c7, 16c7, 
8c7, 8b6, d7, p, 16c6, 16c6, 8d6, 8c6, 8p, 16c6, 16c6, 8e6, 8g6, 8p, 16c7, 16c7, 8c7, 8b6, g6


Bacila je sve niz rijeku   - Indexi   
3210 Keypresses:
2 3 4 6 4 3 2 0 5 6 6 # 6 9 # 0 1 8 2 3 5 3 2 1 6 9 # 6 8 5 6 9 9 0 8 8 2 8 8 3 4 6 4 3 2 0 5 6 6 # 6 # 2 * 3 4 4 6 * * 6 4 * 4 9 3 2
Tempo: 180

RTTTL:d=4, o=5, b=180:d, e, f, a, f, e, d, p, g, a, a#, 2a#, 2p, c, d, e, g, e, 
d, c, 2a#, a, g, 1a, p, d, e, f, a, f, e, d, p, g, a, a#, a#, d6, e6, f6, f6, a, a, f6, 2f6, 2e6, 2d6


Balkan Express 1   - Muzika uz filma   
3210 Keypresses:
6 8 8 5 # 6 9 1 * 5 9 * * 0 8 5 8 8 4 # 5 9 1 * 6 9 * * 0 8 3 8 8 4 5 6 6 # 1 * 2 9 1 6 * * # 6 # 6 4 * 1 9 0 8 * * 6 8 8 * * 5 # 6 9 1 * 5 9 * * 0 8 5 8 8 4 # 5 9 1 * 6 9 * * 0 8 3 8 8 4 5 6 6 # 1 * 2 1 7 * * 1 * 2 3 4 9 1 6 * * 4 9
Tempo: 100

RTTTL:d=4, o=5, b=100:16a, 16g#, 8a, 8c6, g, 8p, 16g, 16f#, 8g, 8c6, a, 8p, 16e, 
16f, 16g, 16a, 16a#, 16c6, 8d6, 8c6, 8a#, 8a#, 8a, 8f6, c6, 8p, 16a, 16g#, 8a, 8c6, 
g, 8p, 16g, 16f#, 8g, 8c6, a, 8p, 16e, 16f, 16g, 16a, 16a#, 16c6, 16d6, 16c6, 16b, 16c6, 16d6, 16e6, 8f6, 8c6, 8a, f


Balkan Express 2   - Muzika iz filma   

3210 Keypresses:
5 8 * 4 8 3 2 7 * * 1 * 1 # 2 1 7 * * 5 9 5 8 6 5 6 # 5 6 5 6 # 5 6 5 6 # 5 6 5 6 # 5 6 5 7 2 9 9 * 0 8 * * 2 8 8 3 2 4 # 6 4 # 2 3 2 9 5 5 8 4 3 2 6 * * # 6 5 9 
Tempo: 100

RTTTL:d=4, o=5, b=100:8g6, 16f6, 16e6, 16d6, 16b, 16c6, 16c#6, 16d6, 16c6, 16b, 
8g, 16g, 16a, 16g, 16a#, 16g, 16a, 16g, 16a#, 16g, 16a, 16g, 16a#, 16g, 16a, 16g, 16a#, 16g, 16a, 16g, 
16b, d6, 8p, 16d6, 16e6, 16d6, 16f#6, 16a6, 16f#6, 16d6, 16e6, 8d6, 8g6, 16g6, 16f6, 16e6, 16d6, 16a#, 16a, 8g


Beznadezan slucaj   - Jelena Karleusa   

3210 Keypresses:
4 8 5 8 5 5 5 5 5 6 6 # 6 5 4 8 5 4 9 5 5 0 8 (hold 4) 5 5 5 5 5 5 1 2 3 4 (hold 5) 
Tempo: 140

RTTTL:d=4, o=5, b=140:8f, 16g, 16g, 16g, 16g, 16g, 16g, 16a, 16a#, 16a, 
16g, 32f, 32g, 16f, 16g, 16g, 32p, 16f., 16g, 16g, 16g, 16g, 16g, 16g, 16c, 16d, 16e, 16f, 16g. 


Bolujem ja   - Starogradska   
3210 Keypresses:
3 8 4 3 (hold 6) 9 3 8 4 3 (hold 1) 9 * 1 8 2 1 (hold 7) 9 * * 3 8 1 * 7 * * (hold 6) 9 3 8 4 3 (hold 6) 9 3 8 4 3 (hold 1) 9 * 1 8 2 1 (hold 7) 9 * * 3 8 1 * 7 * * (hold 6) 9 3 8 * 4 3 (hold 2) 
9 2 8 3 2 (hold 1) 9 1 8 2 1 (hold 7) 9 * * 3 8 1 * 7 * * (hold 6) 9 
Tempo: 140

RTTTL:d=4, o=5, b=140:8e, 8f, 8e, a., 8e, 8f, 8e, c.6, 8c6, 8d6, 8c6, b., 8e, 8c6, 8b, a., 8e, 8f, 8e, a., 
8e, 8f, 8e, c.6, 8c6, 8d6, 8c6, b., 8e, 8c6, 8b, a., 8e6, 8f6, 8e6, d.6, 8d6, 8e6, 8d6, c.6, 8c6, 8d6, 8c6, b., 8e, 8c6, 8b, a.


Boze pravde  
- Tradicional   
3210 Keypresses:
4 * # 3 8 1 # 2 9 3 8 4 # 5 9 4 8 # 3 2 1 # 2 0 * * 2 9 3 8 4 # 6 9 5 4 # 3 8 2 3 9 0 * * 4 # 3 8 1 # 2 9 3 8 4 # 5 9 4 8 # 3 2 1 # 2 0 * * 2 9 3 8 4 # 3 9 1 # 3 8 2 1 # 7 * * 6 9 
Tempo: 90

RTTTL:d=4, o=5, b=90:f#6, 8e6, 8c#6, d6, 8e6, 8f#6, g6, 8f#6, 8e6, 8d6, 8c#6, 8d6, 8p,  d6, 8e6, 8f#6, a6, g6, f#6, 8e6, 
8d6, e6, p, f#6, 8e6, 8c#6, d6, 8e6, 8f#6, g6, 8f#6, 8e6, 8d6, 8c#6, 8d6, 8p, d6, 8e6,  8f#6, e6, c#6, 8e6, 8d6, 8c#6, 8b, a


Bure  
- Twins   
3210 Keypresses:
4 8 8 * 2 # 2 8 2 # 1 9 2 2 # 4 1 4 2 # 2 8 2 # 1 9 2 2 # 4 1 4 2 # 2 8 2 # 1 9 2 2 # 4 1 4 5 5 # 1 5 8 (hold 5) 9 # 5 9 
Tempo: 140

RTTTL:d=4, o=5, b=140:16f6, 16d#6, 32d6, 32d#6, 16c6, 16d6, 16d#6, 16f6,  16c6, 16f6, 16d#6, 32d6, 32d#6, 16c6, 
16d6, 16d#6, 16f6, 16c6, 16f6, 16d#6, 32d6, 32d#6, 16c6, 16d6, 16d#6, 16f6, 
16c6, 16f6, 16g6, 16g#6, 16c6, 32g6, 16g#.6, 8g6


Cardas  
- Djordje Balasevic   
3210 Keypresses:
6 8 8 * 0 * * 3 9 9 2 8 8 # 3 4 9 3 5 8 4 3 2 3 0 * * 1 9 9 7 8 8 * * 1 * 2 9 1 2 8 1 7 * * 5 # 6 0 3 9 9 2 8 8 # 3 4 9 3 4 8 3 2 5 # 6 9 9 
Tempo: 100

RTTTL:d=4, o=5, b=100:16a6, 16p, e6, 16d#6, 16e6, 8f6, 8e6, 16g6, 16f6, 16e6, 16d6, 16e6, 16p, c6, 16b, 
16c6, 8d6, 8c6, 16d6, 16c6, 16b, 16g#, 16a, 16p, e, 16d#, 16e, 8f, 8e, 16f, 16e, 16d, 16g#, a


Casa ljubavi   - Mile Kitic   
3210 Keypresses:
1 8 * 4 4 2 # 4 2 # 5 4 9 2 8 8 2 # 2 9 # 2 # 2 # 2 4 2 # 0 * * 5 8 4 4 9 2 # 2 # 2 2 1 0 * * 1 8 1 1 9 2 2 # 2 9 # (hold 2) 8 # 2 8 1 9 9 
Tempo: 100

RTTTL:d=4, o=5, b=100:8c6, 8f6, 8f6, 8d#6, 8f6, 8d#6, 8g6, f6, 16d6, 16d#6, 8d#6, 8d#6, 8d#6, 8d6, 8f6, 8d#6, 8p, 
16g6, 16f6, 8f6, 8d#6, 8d#6, 8d6, 8d6, 8c6, 8p, 16c6, 16c6, 8c6, 8d6, 8d#6, d#6, 8d#.6, 16d6, c6


Cihuhu   - Indexovo pozoriste
3210 Keypresses:
5 8 # 4 5 # 4 5 # 4 # 4 # 0 4 # 2 # 4 # 2 # 4 # 4 4 0 5 # 4 5 # 4 5 # 
4 # 4 # 0 5 # 5 # 6 # 1 * 1 # 1 # 1 # 0 * * 
Tempo: 140

3210 Keypresses (visi tonovi):
5 8 * # 4 5 # 4 5 # 4 # 4 # 0 * * 4 # 2 # 4 # 2 # 4 # 4 4 0 * * 5 # 
4 5 # 4 5 # 4 # 4 # 0 * * 5 # 5 # 6 # 1 * 1 # 1 # 1 # 0 * 
Tempo: 140

Keypresses - Strofa
4 8 * 5 # 5 # 4 4 1 # 1 # 5 * * # 1 * # 2 # 
4 4 # 5 9 # 2 8 # 0 * * 2 # 4 # 4 # 2 # 2 # 
1 1 5 * * # 6 # 1 * 1 # 2 # 4 9 1 8 # 
Tempo:140

RTTTL:d=4, o=5, b=140:8g#, 8f, 8g#, 8f, 8g#, 8f#, 8f#, 8p, 8f#, 8d#, 8f#, 8d#, 8f#, 8f, 8f, 8p, 8g#, 8f, 
8g#, 8f, 8g#, 8f#, 8f#, 8p, 8g#, 8g#, 8a#, 8c6, 8c#6, 8c#6, 8c#6, 8p

VIsi tonovi:d=4, o=5, b=140:8g#6, 8f6, 8g#6, 8f6, 8g#6, 8f#6, 8f#6, 8p,  8f#6, 8d#6, 8f#6, 8d#6, 8f#6, 8f6, 8f6, 8p, 
8g#6, 8f6, 8g#6, 8f6, 8g#6, 8f#6, 8f#6, 8p, 8g#6, 8g#6, 8a#6, 8c7, 8c#7, 8c#7, 8c#7, 8p

strofa:d=4, o=5, b=140:8f6, 8g#6, 8g#6, 8f6, 8f6, 8c#6, 8c#6, 8g#, 8c#6, 8d#6, 8f6, 8f#6, g#6, 8d#6, 8p, 
8d#6, 8f#6, 8f#6, 8d#6, 8d#6, 8c6, 8c6, 8g#, 8a#, 8c6, 8c#6, 8d#6, f6, 8c#6


Cija li si    - Muharem
3210 Keypresses:
6 8 7 1 9 * 6 8 * * 7 1 9 * 6 8 * * 7 7 1 * (hold 1) 9 0 8 * * 5 8 * * # 6 7 9 5 8 # 6 7 9 5 8 # 6 6 7 (hold 7) 9 0 8 4 8 5 # 6 9 4 8 5 # 6 9 4 8 5 # 5 # 6 (hold 6) 9 0 8 3 8 4 4 9 4 3 9 3 
Tempo: 125

RTTTL:d=4, o=5, b=125:8a, 8b, c6, 8a, 8b, c6, 8a, 8b, 8b, 8c6, c.6, 8p, 8g#, 8a, b, 8g#, 8a, b, 
8g#, 8a, 8a, 8b, b., 8p, 8f, 8g#, a, 8f, 8g#, a, 8f, 8g#, 8g#, 8a, a., 8p, 8e, 8f, f, f, 2e, 2e


Crni sneg  
- Hari mata hari / Ceca
3210 Keypresses:
1 8 * 2 2 # 4 2 9 # 4 8 2 # 2 9 # 4 8 2 # 2 9 # 4 8 2 # 1 2 2 # 4 2 9 # 4 8 2 # 2 9 # 4 8 2 # 2 9 # 4 8 2 # 6 * * # 1 * 1 # 2 # 1 9 # 2 8 # 1 # 1 9 # 2 8 # 1 # 1 9 # 2 8 # 1 # 5 9 4 8 2 # 4 9 2 8 # 1 # 2 9 # 1 8 # 1 1 9 
Tempo: 180

RTTTL:d=4, o=5, b=180:8c6, 8d6, 8d#6, 8f6, d#6, 8f6, 8d#6, d#6, 8f6, 8d#6, d#6, 8f6, 8d#6, 8c6, 8d6, 
8d#6, 8f6, d#6, 8f6, 8d#6, d#6, 8f6, 8d#6, d#6, 8f6, 8d#6, 8a#, 8c6, 8c#6, 8d#6, c#6, 8d#6, 8c#6, c#6, 
}8d#6, 8c#6, c#6, 8d#6, 8c#6, g6, 8f6, 8d#6, f6, 8d#6, 8c#6, d#6, 8c#6, 8c6, c6

Izaberite stranu:
|09ABC|DEFGH|IJKL|MN|OPR|ST|UVZ|
Izaberite pocetno slovo pesme koju trazite. Ako zelite ring tones za Ericsson i Siemens, posetite Pinservice ! Ako koristite RTTTL kod, iskopirajte RTTTL u neki text editor (notepad) , i spojite sve u jedan red.

 

Nostalgija Video
Reklame za svaciji budzet:
Fiksne reklame
Reklame po ucinku

 
Nostalgija.com, Optimizovano za IE 800x600. Copyright 1999-2005. Machine Net Network Los Angeles, Belgrade.